Integritetspolicy

Ulrika Felländer har åtagit sig att skydda din integritet. Kontakta ulrika@medveten.nu om du har några frågor eller problem angående användningen av dina personuppgifter så hjälper vi dig gärna.

Genom att använda den här webbplatsen eller våra tjänster godkänner du behandlingen av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy.

Innehållsförteckning

 1. Definitioner som används i denna policy Dataskyddsprinciper vi följer:
 2. Vilka rättigheter har du angående dina personuppgifter
 3. Vilka personuppgifter vi samlar in om dig
 4. What Personal Data we gather about you
 5. How we use your Personal Data
 6. Who else has access to your Personal Data
 7. How we secure your data
 8. Information about cookies
 9. Contact information

Definitioner

Personuppgifter – all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.
Bearbetning – varje operation eller uppsättning operationer som utförs på personuppgifter eller på uppsättningar personuppgifter.
Registrerad – en fysisk person vars personuppgifter behandlas.
Barn – en fysisk person under 16 år.
Vi / oss (antingen aktiverade eller inte) – Ulrika Felländer

Principer för dataskydd

Vi lovar att följa följande dataskyddsprinciper:

 • Bearbetningen är laglig, rättvis, transparent. Vår bearbetningsverksamhet har lagliga grunder. Vi överväger alltid dina rättigheter innan vi behandlar personuppgifter. Vi kommer att ge dig information om behandling efter begäran.
 • Bearbetning är begränsad till syftet. Våra behandlingsaktiviteter passar det syfte för vilket personuppgifter samlades in.
 • Bearbetningen sker med minimala datamängd. Vi samlar in och behandlar endast den minsta mängd personuppgifter som krävs för något syfte.
 • Behandlingen är begränsad med en tidsperiod. Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som behövs.
 • Vi kommer att göra vårt bästa för att säkerställa noggrannheten i data.
 • Vi kommer att göra vårt bästa för att säkerställa dataintegritet.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter:

 1. Rätt till information – vilket innebär att du måste ha rätt att veta om dina personuppgifter behandlas; vilka uppgifter samlas in, varifrån de erhålls och varför och av vem de behandlas.
 2. Rätt till åtkomst – vilket innebär att du har rätt att få tillgång till de uppgifter som samlas in från / om dig. Detta inkluderar din rätt att begära och få en kopia av dina insamlade personuppgifter.
 3. Rätt till rättelse – vilket innebär att du har rätt att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga.
 4. Rätt till radering av data – innebär att du under vissa omständigheter kan begära att dina personuppgifter raderas från våra register.
 5. Rätt att begränsa behandlingen – där vissa villkor gäller har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 6. Rätt att motsätta sig behandling – innebär att du i vissa fall har rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter, till exempel vid direktmarknadsföring.
 7. Rätt att invända mot automatiserad bearbetning – innebär att du har rätt att motsätta dig automatiserad bearbetning, inklusive profilering; och inte vara föremål för ett beslut baserat enbart på automatiserad bearbetning. Denna rättighet kan du utöva när det är ett resultat av profileringen som ger rättsliga effekter som berör eller väsentligt påverkar dig.
 8. Rätt till dataportabilitet – du har rätt att få dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller om det är möjligt, som en direkt överföring från en processor till en annan.
 9. Rätt att lämna in ett klagomål – i händelse av att vi vägrar din begäran enligt åtkomsträttigheterna kommer vi att ge dig en anledning till varför. Kontakta oss om du inte är nöjd med hur din begäran har hanterats.
 10. Rätt till hjälp från tillsynsmyndigheten – innebär att du har rätt till hjälp från en tillsynsmyndighet och rätten till andra rättsmedel såsom att kräva skadestånd.
 11. Rätt att återkalla samtycke – du har rätt att återkalla ett givet samtycke för behandling av dina personuppgifter.

Den data vi samlar in

Bara den information du har gett oss
Det kan vara din e-postadress, namn, telefonnummer, faktureringsadress, hemadress etc – huvudsakligen information som är nödvändig för att du ska kunna leverera en produkt / tjänst eller för att förbättra din kundupplevelse hos oss. Vi sparar informationen du ger oss för att du ska kunna kommentera eller utföra andra aktiviteter på webbplatsen. Denna information inkluderar till exempel ditt namn, telefonnummer och e-postadress.

Information som samlas in automatiskt om dig
Inkluderar information som automatiskt lagras av cookies och andra sessionsverktyg. Till exempel information om din kundvagn, din IP-adress, din shoppinghistorik (om det finns någon) etc. Denna information används för att förbättra din kundupplevelse. När du använder våra tjänster eller tittar på innehållet på vår webbplats kan dina aktiviteter loggas.

Allmän information
Vi kan samla in information om dig som är allmänt tillgänglig.

Hur använder vi dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att:

 • tillhandahålla vår tjänst till dig. Det inkluderar till exempel att registrera ditt konto; förse dig med andra produkter och tjänster som du har begärt; förse dig med reklamartiklar på din begäran och kommunicera med dig i relation till dessa produkter och tjänster; kommunicera och interagera med dig; och meddelar dig om ändringar av alla tjänster.
 • förbättra din kundupplevelse;
 • uppfylla en skyldighet enligt lag eller kontrakt;

Vi använder dina personuppgifter på legitima grunder och/eller med ditt samtycke.

På grund av att vi ingår ett avtal eller uppfyller avtalsenliga skyldigheter behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

 • för att identifiera dig;
 • att ge dig en tjänst eller att skicka / erbjuda dig en produkt;
 • att kommunicera antingen för försäljning eller fakturering;

På grund av legitimt intresse behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

 • att skicka personliga erbjudanden (från oss och / eller våra noggrant utvalda partners);
 • att administrera och analysera vår kundbas (köpbeteende och historik) för att förbättra kvalitet, variation och tillgänglighet av produkter / tjänster som erbjuds / tillhandahålls;
 • att genomföra frågeformulär om kundtillfredsställelse/upplevelse;

Så länge du inte har informerat oss om något annat, anser vi att erbjuda dig produkter / tjänster som liknar din inköpshistoria / surfbeteende som vårt legitima intresse.

Med ditt samtycke behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

 • att skicka nyheter, nyhetsbrev och kampanjerbjudanden (från oss och / eller våra noggrant utvalda partners);
 • för andra ändamål har vi bett ditt samtycke till;
 • Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla förpliktelser som följer av lagstiftningen och / eller använda dina personuppgifter för alternativ som tillhandahålls enligt lag. Vi förbehåller oss rätten att anonymisera de insamlade personuppgifterna och att använda sådana uppgifter. Vi kommer att använda data utanför ramen för denna policy endast när de är anonymiserade. Vi sparar din faktureringsinformation och annan information som samlats in om dig så länge som behövs för bokföringsändamål eller andra skyldigheter som följer av lag.

Vi kan behandla dina personuppgifter för ytterligare ändamål som inte nämns här, men som är överensstämmande med det ursprungliga syftet för vilket uppgifterna samlades in. För att göra detta kommer vi att se till att:

 • länken mellan syften, sammanhang och karaktär av personuppgifter är lämplig för vidare behandling;
 • den ytterligare behandlingen skulle inte skada dina intressen och
 • det skulle finnas lämplig skydd för bearbetning.

Vi kommer att informera dig om ytterligare behandling och syften.

Vem kan komma åt dina personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje eller okända parter. Personuppgifter om dig tillhandahålls i vissa fall till våra betrodda partners för att antingen göra det möjligt att tillhandahålla tjänsten till dig eller för att förbättra din kundupplevelse.

Vi arbetar bara med bearbetningspartners som kan säkerställa adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter. Vi lämnar ut dina personuppgifter till tredje part eller offentliga tjänstemän när vi är juridiskt skyldiga att göra det. Vi kan avslöja dina personuppgifter till tredje part om du har samtyckt till det eller om det finns andra juridiska skäl för det.

Hur vi skyddar dina uppgifter

Vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter. Vi använder säkra protokoll för kommunikation och överföring av data (t.ex. HTTPS). Vi använder anonymisering och pseudonymisering där det är lämpligt. Vi övervakar våra system för möjliga sårbarheter och attacker.

Även om vi gör vårt bästa kan vi inte garantera informationens säkerhet. Vi lovar dock att meddela lämpliga myndigheter om dataintrång. Vi kommer också att meddela dig om det finns ett hot mot dina rättigheter eller intressen. Vi kommer att göra allt vi kan för att förhindra säkerhetsöverträdelser och för att hjälpa myndigheter om eventuella överträdelser inträffar.

Om du har ett konto hos oss, kom ihåg att du måste hålla ditt användarnamn och lösenord hemligt.

Barn

Vi har inte för avsikt att samla in eller medvetet samla in information från barn. Vi riktar oss inte mot barn med våra tjänster.

Cookies och annan digital teknik

Vi använder cookies och / eller liknande tekniker för att analysera kundernas beteende, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelser och för att samla information om användare. Detta görs för att anpassa och förbättra din upplevelse hos oss.

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Cookies lagrar information som används för att få webbplatser att fungera. Endast vi kan komma åt de cookies som skapats av vår webbplats. Du kan styra dina cookies på webbläsarnivå. Att välja att inaktivera cookies kan hindra din användning av vissa funktioner.

Vi använder cookies för följande ändamål:

  • Nödvändiga cookies – dessa cookies krävs för att du ska kunna använda några viktiga funktioner på vår webbplats, som att logga in. Dessa cookies samlar inte in någon personlig information.
  • Funktionskakor – dessa kakor tillhandahåller funktionalitet som gör det enklare att använda vår tjänst och gör det möjligt att tillhandahålla mer personliga funktioner. De kanske till exempel kommer ihåg ditt namn och din e-post i kommentarformulär så att du inte behöver ange den här informationen nästa gång när du kommenterar.
  • Analytics-cookies – dessa cookies används för att spåra användning och prestanda på vår webbplats och tjänster

Du kan ta bort kakor som är lagrade på din dator via dina webbläsarinställningar. Alternativt kan du kontrollera vissa tredjepartscookies genom att använda en plattform för integritetsförbättring som optout.aboutads.info eller youronlinechoices.com. För mer information om cookies, besök allaboutcookies.org.

Vi kan i framtiden använda Google Analytics för att mäta trafik på vår webbplats. Google har sin egen sekretesspolicy som du kan granska här. Om du vill välja bort spårning från Google Analytics kan du besöka sidan för borttagning av Google Analytics opt-out page.

Kontaktinformation

Dataskyddsombud

Om du har några frågor angående behandling av dina personuppgifter, dina rättigheter angående dina personuppgifter eller denna sekretesspolicy, kontakta vårt dataskyddsombud: Ulrika Felländer på ulrika@medveten.nu

Tillsynsmyndighet

Webbplats: www.imy.se/
E-post: imy@imy.se
Telefon: +46 8 657 61 00

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy.
Senaste ändring gjordes 10 mars 2021.