Fördelarna

Fördelarna att Feldenkraisa

Tydligare självbild

Finn nycklarna till ökad medvetenhet både på det kroppsliga och mentala planet. Ökad medvetenhet ger dig möjligheter att välja vilka vanor och mönster som du vill förändra och utveckla, som t ex andningsmönster eller hållning. Din självbild framträder allt tydligare, vilket i sin tur påverkar både självförtroendet och självkänslan i positiv riktning.

“Här kommer min ”saga”: – Jag hade haft ett års ständig värk i mina muskler i hela överkroppen när jag kom till Ulrika. Efter ett par lektioner Feldenkrais hittade jag grundorsaken till besvären. Med hjälp av några enkla övningar justerade jag min hållning och efter en vecka var värken borta! Jag är nu praktiskt taget helt besvärsfri och har fått tillbaks min ork både fysiskt och psykiskt.” Ingegerd S.

Andning och funktion

Funktioner som t ex andning påverkas i hög grad av rörlighet i bröstkorg, ryggrad och bäcken. Friare andning ger bättre syresättning och gör att allt känns lättare. Frihet i bäckenregionen påverkar andra funktioner.

Skelettet och musklerna

Lär dig att använda hela dig själv och lev lättare. När du använder skelettet och de stora centrala muskelgrupperna så utnyttjar du din kraft effektivare. De perifera musklerna använder du för styrning och precision. Enkelt och suveränt! Smidighet i de inre muskellagren är avgörande för rörligheten. Feldenkrais® rörelse-sekvenser stimulerar de allra innersta musklerna som både håller samman ryggraden och tillåter den att röra sig i alla riktningar. Sofistikerat!

“Jag upplever att jag blir längre och längre för varje gång och mer öppen i bröstet.” SG

Hållning

En framåtlutad hållning, t ex beror på konstant sammandragning av musklerna i mage och bröstkorg. Att försöka sträcka upp ryggen så att hållningen blir rakare fungerar inte, eftersom man då måste tänka på att sträcka sig hela tiden. När man lär sig slappna av onödigt spända muskler rätar kroppen upp sig av sig själv utan ansträngning. Skelettets stöd används istället för muskelkraft.

Den upprätta hållningen är vilsammare, vackrare och mer funktionell. Gå och springa känns påtagligt lättare. Att sitta bekvämare är en annan effekt av Feldenkrais®. Liggande positioner påverkas av följsamheten som ökar påtagligt, ofta med bättre sömn som följd.

Tack Ulrika, nu har jag en naturligt upprätt hållning utan ansträngning.” Berit E

Avspänning

Ökad rörlighet gynnar cirkulationen och motverkar upplagring av slaggprodukter i kroppen. Energin får fritt flöde så att du känner dig pigg och fräsch. Stelhet orsakas av konstant muskelspänning som både tar energi och hindrar cirkulation.
De allra flesta människor använder helt omedvetet mer muskelspänning än vad som är nödvändigt. Att vi behåller spänningar i kroppen som leder till slitage och värk, beror på livet vi lever. Kroppen speglar hela vårt liv. Vi påverkas av skador, rädsla, ilska och stress som stannar kvar i kroppen i form av spänningar som vi inte ens är medvetna om. 

“Kroppen kommer ihåg det som tankarna försöker glömma.” Lilly A

Mentalt

På det mentala planet stimuleras användningen av både vänster och höger hjärnhalva. Tankebanorna blir mer flexibla och du får tillgång till hela din potential. Välj mellan agera och reagera.

“Så roligt det var att få rulla på golvet och känna sig som barn igen.” Stina B. 

Fri från värk och leda

Alla våra tankar och känslor finns i kroppen i form av reaktioner. M. Feldenkrais menade att när kvarvarande spänningar i kroppen lossnar, så släpper automatiskt också mentala blockeringar. Det är numera en accepterad sanning att kropp och sinne är en enhet.
(In-divid av lat. In = icke och divid = delbar)

Ohälsa det är att upprepa samma mönster om och om igen – och att förvänta sig nya resultat.” A Einstein

Sport

Med Metoden Feldenkrais förstärks all slags träning och ger en unik förståelse för rörelsernas komplicerade uppbyggnad. Bli bättre på golf, tennis, ridning, dans och annan artistisk verksamhet.

I varje sport är rörelsens kvalitet lika med spelets kvalitet.

Det är utmärkt att vara stark, frisk och smidig. För att prestera på topp så behövs dessutom både flexibilitet och balans samt förmågan röra sig i alla riktningar i alla lägen.

Och det inre spelet – att fokusera på målet, återhämtningen från små misstag eller felsteg och att behålla fokus på helheten.

Feldenkrais kan lära dig att röra dig optimalt så att du kan fungera kroppsligt och mentalt på på din bästa nivå.

Med Feldenkrais kan skador undvikas och läkas så att du kan njuta av din sport länge.

“Nu förstår jag hur ryggraden fungerar i uppvridning så att jag kan undvika få ont i ländryggen när jag golfar.” Håkan Å

Alla bilder © International Feldenkrais® Federation Archive, Robert Golden

Såhär säger några av deltagarna.

Det känns magiskt som alltid efter en Feldenkraislektion som har träffat mitt i prick.”

Jag har en inflammerad höft på bättringsvägen. De spänningar i ben och rygg som kommit därav släppte markant. Jag fick verktyg att fortsätta öka mjukheten och rörligheten i ryggen och bäckenpartiet.”

Är du redo för förbättring?