Kontakt

Kontakt

Ulrika Felländer

Auktoriserad Feldenkraispedagog
Certifierad Kommunikolog
Certifierad Bones for Life-lärare

Ulrika Felländer

Auktoriserad Feldenkrais pedagog och.
Certifierad Kommunikolog sedan 2003.
Certifierad Bones for Life-lärare sedan 2015.

 

Ulrika är auktoriserad Feldenkraispedagog med privat praktik i Stockhholm. Hon har producerat CD, ett stort antal övningar på Soundcloud och filmade Feldenkrais-övningar på Youtube. Ulrika har utfört flera uppdrag på företag och institutioner som t ex Ericsson, GIH, Balettakademien och Stockholms Kungliga Filharmoniker. För närvarande pågår ett samarbete med Studiefrämjandet i Stockholm.

Feldenkrais®pedagog

För att bli auktoriserad Feldenkraispedagog krävs en 4 årig utbildning med examination. Utbildningen i Lewes, södra England fokuserar på kunskap om metodens möjligheter och dess teknik. I minst lika hög grad fokuseras på den egna personliga utvecklingen när det gäller rörlighet och känslighet inför beröring av andra. På så sätt blir utbildningen lika mycket en inre som en yttre resa. Metoden Feldenkrais® ger rörlighet till kropp och till sinne.

Kommunikolog

Certifierad med Meta-Kompetens i KOMMUNIKOLOGI© – en Tvärvetenskaplig utbildning som ger kompetens i kommunikation och förändringsarbete.

Bones For Life lärare

Bonens for Life utvecklades av Ruthy Alon (1930 – 2020), som arbetade med Moshe Feldenkrais sedan 1960-talet. Hennes lära som utvecklades ur metoden Feldenkrais, fokuserar på skelettets hållbarhet för att undvika benskörhet.

Målet med vÄerksamheten

Är att visa vägen till personlig utvecklig, på det kroppsliga såväl som på det mentala planet. Välbefinnande och medvetenhet.