1. Tydligare självbild
Finn nycklarna till ökad medvetenhet både på det kroppsliga och mentala planet. Ökad medvetenhet ger dig möjligheter att välja vilka vanor och mönster som du vill förändra och utveckla, som t ex andningsmönster eller hållning. Din självbild framträder allt tydligare, vilket i sin tur påverkar både själförtroendet och självkänslan i positiv riktning.

2. Andning och funktion
Funktioner som t ex andning påverkas i hög grad av rörlighet i bröstkorg, ryggrad och bäcken. Friare andning ger bättre syresättning och gör att allt känns lättare. Frihet i bäckenregionen påverkar andra funktioner.

3. Skelettet och musklerna
Lär dig att använda hela dig själv och lev lättare. När du använder skelettet och de stora centrala muskelgrupperna så utnyttjar du din kraft effektivare. De perifera musklerna använder du för styrning och precision. Enkelt och suveränt!
Smidighet i de inre muskellagren är avgörande för rörligheten. Feldenkrais® rörelse-sekvenser stimulerar de allra innersta musklerna som både håller samman ryggraden och tillåter den att röra sig i alla riktningar. Sofistikerat!

4. Hållning
En framåtlutad hållning, t ex beror på konstant sammandragning av musklerna i mage och
bröstkorg. Att försöka sträcka upp ryggen så att hållningen blir rakare fungerar inte, eftersom
man då måste tänka på att sträcka sig hela tiden.
När man lär sig slappna av onödigt spända muskler rätar kroppen upp sig av sig själv utan
ansträngning. Skelettets stöd används istället för muskelkraft.
Den upprätta hållningen är vilsammare, vackrare och mer funktionell. Gå och springa känns påtagligt lättare. Att sitta bekvämare är en annan effekt av Feldenkrais®. Liggande positioner påverkas av följsamheten som ökar påtagligt, ofta med bättre sömn som följd.5. Avspänning

Ökad rörlighet gynnar cirkulationen och motverkar upplagring av slaggprodukter i kroppen.
Energin får fritt flöde så att du känner dig pigg och fräsch.
Stelhet orsakas av konstant muskelspänning som både tar energi och hindrar cirkulation.
De allra flesta människor använder helt omedvetet mer muskelspänning än vad som är nödvändigt.
Att vi behåller spänningar i kroppen som leder till slitage och värk, beror på livet vi lever. Kroppen speglar hela vårt liv. Vi påverkas av skador, rädsla, ilska och stress som stannar kvar i kroppen i form av spänningar som vi inte ens är medvetna om.

6. Mentalt
På det mentala planet stimuleras användningen av både vänster och höger hjärnhalva.
Tankebanorna blir mer flexibla och du får tillgång till hela din potential. Välj mellan agera och reagera.

7. Fri från värk och leda
Alla våra tankar och känslor finns i kroppen i form av reaktioner. M. Feldenkrais menade att när kvarvarande spänningar i kroppen lossnar, så släpper automatiskt också mentala blockeringar. Det är numera en accepterad sanning att kropp och sinne är en enhet.
(In-divid av lat. In = icke och divid = delbar)

Ohälsa det är att upprepa samma mönster om och om igen – och att förvänta sig nya resultat.”
A Einstein