CD med Feldenkrais®-övningar
Medvetenhet genom rörelse hemma

Med tre Feldenkrais®-övningar får du träna medvetenhet genom rörelse. Det är sensomotorisk träning i olika rörelsesekvenser som ger dig nycklar till ökat välbefinnande. Du kommer att öka din rörlighet till både kropp och sinne. Hållning och balans förbättras.


Ladda ur – Ladda om – Ladda upp

Pris inkl porto 200 kr.

Beställ genom att sätta in beloppet på bg 470-3799, Feldenkraispedagog Ulrika Felländer.
Glöm inte ange din adress.

ulrika@medicalmarket.se, 0707 959400


1. Introduktion till övningarna som du bör lyssna på innan du startar. X min
Röst Ulrika Felländer

2. Ladda ur lär dig varva ner och öka din kroppsmedvetenhet. En liggande övning för lugn och ro. X min
Röst Lena Brännström

3. Ladda om Rörelser i rotation där du blir medveten om hur din kropp samordnas, ryggläge. X min
a. Benen från sida till sida
b. Benen och armarma koordineras
c. Ögonen är med i rörelse
Röst Ulrika Felländer

4. Ladda upp ger dig både bättre hållning och förnyad energi i en sittande övning. X min
a. Flexion – extension med armbågar
b. Hälen lyfts och faller
c. Höften lyfter
Röst Lena Brännström

Övningarnas tema är återhämtning. De kan kombineras och varieras:
Vi rekommenderar dig att börja med Ladda ur som är tänkt som inledning och förberedelse. Därefter kan du fortsätta med antingen Ladda om eller Ladda upp i den ordning som du själv önskar.
Övningarna är indelade i flera spår. Det gör det möjligt för dig att bara göra en sekvens av övningen eller att repetera den delen flera gånger.

För att få mesta möjliga effekt övningarna och glädje av resultatet bör du använda dig av framgångreceptet som är
• att göra rörelserna i lugn takt
• att utföra dem så varsamt som möjligt
• att undvika onödigt muskelarbete

Medvetenhet genom rörelse ger förutsättningar för ett ökat välbefinnande och återhämning. Du kommer att bli förvånad över hur snabbt förändringar kan ske med hjälp av dessa enkla övningar.

©Limegruppen.
Limegruppens medlemmar är auktoriserade Feldenkrais ®pedagoger

Beställ – Ladda ur – Ladda om – Ladda upp

Pris inkl porto 200 kr.

Beställ genom att sätta in beloppet på bg 470-3799, Feldenkraispedagog Ulrika Felländer.
Glöm inte ange din adress.

ulrika@medicalmarket.se, 0707 959400